Skelbimas įmonės darbuotojams

Skelbimas įmonės darbuotojams

2017 gruodžio 04 d.

Š.m. lapkričio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. VP46 skelbiami įmonės Darbo tarybos rinkimai. Rinkimai vykdomi laikantis šių nuostatų:

1. Darbo tarybos rinkimai vykdomi vadovaujantis savanoriškumo principu, t.y. nei vienas darbuotojas negali būti verčiamas užimti pareigas, kurių jis nenori užimti.

2. Teisę balsuoti darbo tarybos rinkimuose turintys darbuotojai – visi Bendrovės darbuotojai, bent 3 mėn. nepertraukiamai dirbantys Bendrovėje, išskyrus pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus Bendrovei atstovaujančius asmenis (bendrovės valdymo ir priežiūros organų nariai).

3. Teisę būti išrinktais į darbo tarybos narius, turintys darbuotojai – visi darbuotojai, sulaukę 18 m. ir kurių darbo santykiai su Bendrove trunka ilgiau kaip 6 mėn., išskyrus pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus Bendrovei atstovaujančius asmenis (bendrovės valdymo ir priežiūros organų nariai).

4. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

Numatoma rinkimų tvarka:

 

reikalinga išrinkti 5 narius į darbo tarybą (LR DK 170 str.1d.2p.);

iki gruodžio 07 d. parengti skelbimus apie darbo tarybos rinkimus ir jų tvarką ir juos paskelbti administracijos skelbimų lentoje, bendrovės svetainėje ir užsakovų objektuose esančiuose darbuotojų poilsio patalpose; paruošti kandidatų rinkimo lapelius ir juos įteikti atsakingiems asmenims (padalinių vadovams/ ėms ir objektų vadybininkams/ėms);

gruodžio 07 d. skelbiamas kandidatų į darbo tarybos narius teikimo pradžia,

gruodžio 28 d. baigiamas kandidatų registravimas

2018 m. sausio 04 d. jei reikalingas papildomas laikas kandidatų teikimui (kai pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių);

iki sausio 09 d. sudaromas galutinis kandidatų sąrašas ir ruošiami balsavimo biuleteniai;

sausio 09 d. dalinami balsavimo biuleteniai, atsakingi padalinių vadovai/ės ir objekto vadybininkai/ės.

sausio 23 d. balsų skaičiavimas;

sausio 24 d. balsavimo rezultatų nustatymas,

sausio 25 d. darbo tarybos narių sudėties paskelbimas viešai.

 

Už kandidatų lapelių, vokų, balsavimo biuletenių dalinimą ir dominančios informacijos suteikimą atsako padalinių vadovai/ės ir objektų vadybininkai/ės.

Užpildyti kandidatų lapeliai įteikiami padalinių vadovams/ėms ir objektų vadybininkams/ėms. Balsavimo biuleteniai gali būti įmesti į ofiso patalpose esančią balsadėžę, įteikiami vokuose padalinių vadovams/ėms ir objektų vadybininkams/ėms arba pareikiami el. paštu kokybe@vitaresta.lt.


Vitaresta Projektai, UAB

vp@vitaresta.lt
Adresas: Butrimonių g. 5, Kaunas
Telefonas: +37037 312349